Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. θεωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’  αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή/και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πλατφόρμα LiveOn. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα ισχύει εξ ολοκλήρου για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την ETHOS MEDIA A.E. Για τις  εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους και φιλοξενούνται από την πλατφόρμα LiveOn, θα πρέπει να συμβουλεύεστε συμπληρωματικά την πολιτική του εκάστοτε διοργανωτή, όπως θα τη βρείτε δημοσιευμένη στην εκάστοτε εκδήλωση, καθώς ορισμένες από τις δηλώσεις στην παρούσα ενδέχεται να μην ισχύουν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα για την πλατφόρμα αυτή είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ETHOS MEDIA Α.Ε., που εδρεύει στον Πειραιά (Φίλωνος 79-81),  τηλέφωνο: +30 210 2109984950, Email: info@ethosmedia.eu), εφεξής καλούμενη “ETHOS MEDIA Α.Ε.”. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εξαιρούνται οι επεξεργασίες δεδομένων που αναφέρονται ρητά στην παρούσα και αφορούν συγκεκριμένες λειτουργικότητες της πλατφόρμας (πχ chat & video call), καθώς και οι επεξεργασίες δεδομένων που γίνονται στο πλαίσιο εκδηλώσεων τρίτων διοργανωτών,  στις οποίες η ETHOS MEDIA AE ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

 • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω της πλατφόρμας μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
 • Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
 • Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε
 • Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας όταν είναι απαραίτητη
 • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας : (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS)

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και στόχο έχει τη διασφάλιση των δικτύων από κακόβουλες ενέργειες. Για τον ίδιο λόγο, η λειτουργία αυτή συλλέγει πληροφορίες για τον τύπο του περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα (windows, android, iOS κλπ) του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα και αποθηκεύονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα για την ασφάλεια των δικτύων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας πριν τη λήψη τους, καθώς είναι αναγκαίες για την ασφαλή και ορθή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε αρχεία καταγραφής (log files) στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας για 12 μήνες.

Νομική βάση για την αρχική συλλογή των στοιχείων αυτών είναι το έννομο συμφέρον μας για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη διατήρηση αυτών των στοιχείων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εννόμων συμφερόντων μας ή της αναγκαιότητας συλλογής των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων. Για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού, δείτε παρακάτω στο κεφάλαιο «δικαιώματα».

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν, όπως πχ το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από την μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησής σας.

Τα cookies και οι λοιπές παρεμφερείς τεχνολογίες ιχνηλατών, διέπονται από την e‐privacy Οδηγία ΕΚ 2002/58, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο από τον Ν.3471/2006, και συμπληρωματικά  από τον ΕΕ 2016/679 Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλά και από τον Ν.4624/2019.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies τεσσάρων κατηγοριών:

  • Απαραίτητα

Ως  απαραίτητα  cookies  εννοούμε όσα έχουν  αξιολογηθεί  ως  απαραίτητα  υπό  τεχνική  –  λειτουργική άποψη,  καθώς  χωρίς  αυτά  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  (ασφαλής)  σύνδεση  στην ιστοσελίδα  για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή εν γένει για την παροχή της  υπηρεσίας  διαδικτύου που ζήτησε συγκεκριμένα ο χρήστης (πχ τοποθέτηση προϊόντων στο καλάθι αγορών).  Για  τα   cookies  αυτής της κατηγορίας, ο νόμος  δεν  απαιτεί  την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για όλες τις άλλες κατηγορίες cookies και σύμφωνα με το Ν.3471/2006, αρ. 4, παρ. 5,  η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωσή του.

  • Εντελώς απαραίτητα Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα αγαπημένων, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Αυτά τα cookies περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα Πάροχος Λήξη Περιγραφή Τύπος cc_cookie LiveOn 3 μήνες (Από την στιγμή που έγινε η αποδοχή) Για να ξέρουμε αν αποδέχεστε τα cookies HTTP LiveOn_(subdomain)_liveon_tech LiveOn Συνεδρία Για να μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε περιοχές της πλατφόρμας LiveOn HTTP XSRF-TOKEN LiveOn 8 ώρες Για να μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε περιοχές της πλατφόρμας LiveOn HTTP

  • Προτιμήσεων

Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Στην ιστοσελίδα liveon.tech χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να εμφανίζεται το περιεχόμενο, για να προσθέτετε εκδηλώσεις απευθείας στο ηλεκτρονικό ημερολόγιό σας, την επίσκεψή σας από διαφορετικές συσκευές, ώστε να διατηρούνται τα μηνύματά σας κλπ. Τα cookies αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί ως αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας που ζητάτε, και εγκαθίστανται χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση σας, ώστε η επιλογή γλώσσας που κάνετε να λειτουργεί σωστά.

Αυτά τα cookies περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα Πάροχος Λήξη Περιγραφή Τύπος accessibility LiveOn Συνεχόμενο Αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη για στοιχεία προσβασιμότητας της σελίδας Local Storage

  • Επίδοσης (στατιστικής ανάλυσης)

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας η ETHOS MEDIA Α.Ε. χρησιμοποιεί cookies για τη στατιστική ανάλυση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και ορισμένων άλλων στοιχείων αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της σελίδας, τα οποία μας παρέχονται σε μορφή που δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα.

Αυτά τα cookies περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα Πάροχος Λήξη Περιγραφή Τύπος _ga Google Tag Manager 2 χρόνια Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. HTTP _ga_# Google Tag Manager 2 χρόνια Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. HTTP _gat Google Tag Manager 1 ημέρα Used by Google Analytics to throttle request rate HTTP _gid Google Tag Manager 1 ημέρα Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. HTTP

  • Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αυτά τα cookies περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα Πάροχος Λήξη Περιγραφή Τύπος test_cookie Google 1 ημέρα Used to check if the user browser supports cookies. HTTP IDE Google 1 χρόνο Used by Google DoubleClick to register and report the website user actions after viewing or clicking one of the advertiser ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. HTTP VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 179 ημέρες Tries to estimate the user bandwidth on pages with integrated YouTube videos. HTTP vuid Vimeo 2 χρόνια Registers a unique ID to keep statistics of what videos from Vimeo the user has seen. HTTP YSC YouTube Συνεδρία Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. HTTP yt.innertube::nextId YouTube Συνεχόμενο Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. HTTP yt.innertube::requests YouTube Συνεχόμενο Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. HTTP yt-remote-cast-installed YouTube Συνεχόμενο Stores the user video player preferences using embedded YouTube video. HTTP yt-remote-connected-devices YouTube Συνεχόμενο Stores the user video player preferences using embedded YouTube video HTTP yt-remote-device-id YouTube Συνεχόμενο Stores the user video player preferences using embedded YouTube video HTTP yt-remote-fast-check-period YouTube Συνεδρία Stores the user video player preferences using embedded YouTube video HTTP yt-remote-session-app YouTube Συνεδρία Stores the user video player preferences using embedded YouTube video HTTP yt-remote-session-name YouTube Συνεδρία Stores the user video player preferences using embedded YouTube video HTTP

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies που εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα  μας,  πατώντας  στην  σχετική  καρτέλα  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  COOKIES»,  η  οποία  βρίσκεται στο κάτω μέρος  στην ιστοσελίδα μας.

Όταν εγγράφεστε σε μία εκδήλωση/έκθεση που διοργανώνεται από την ETHOS MEDIA SA μέσω της LiveOn

Για να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις ή τις ψηφιακές εκθέσεις (εφεξής καλούμενα ως “events”) που διοργανώνονται μέσω της LiveOn είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο συγκεκριμένο event,  συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρείτε κατά την είσοδό σας στο event. Θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας, η εταιρεία στην οποία εργάζεστε, η επαγγελματική σας ιδιότητα, ο λογαριασμός ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και προαιρετικά ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μας μαζί σας. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν προσωπικό κωδικό εισόδου σας, τον οποίο θα πρέπει να διαφυλάξετε από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.

Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να σας αναγνωρίζουμε και να επιτρέπουμε την είσοδό σας στο event και στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε αυτό (πχ ομιλίες, συνέδρια, εικονικά περίπτερα εκθετών, κλπ) (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών είναι η σύμβαση που συνάπτετε μαζί μας για την παροχή της υπηρεσίας της παρακολούθησης και συμμετοχής στο event) και να συγκεντρώνουμε και να αξιολογούμε το κοινό μας ως προς το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία απασχολείται και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να επικοινωνούμε μαζί του σχετικά με άλλες εκδηλώσεις μας ή υπηρεσίες μας που μπορεί να το ενδιαφέρουν (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών των στοιχείων είναι το έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε το κοινό μας με βάση τα ενδιαφέροντα και τον τομέα ενασχόλησής του, ώστε να του προωθούμε παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα μας). Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη λήψη τέτοιων προωθητικών μηνυμάτων, αφήνοντας κενό το πεδίο που θα βρείτε στο τέλος της φόρμας εγγραφής «επιθυμώ τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων μέσω e-mail σχετικά με παρόμοιες εκδηλώσεις, υπηρεσίες ή προϊόντα της ETHOS MEDIA AE».  Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και αργότερα να εκφράσετε την εναντίωσή σας, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» (unsubscribe) που υπάρχει στο τέλος κάθε τέτοιου μηνύματος που θα λάβετε.

Επιπλέον, η ιδιότητά σας και η εταιρεία στην οποία εργάζεστε μας είναι απαραίτητη προκειμένου να σας αποδώσουμε τυχόν προβλεπόμενα προνόμια συμμετοχής στο event (πχ δωρεάν συμμετοχή ή έκπτωση στο ποσό συμμετοχής σε συγκεκριμένους επαγγελματίες ή σε στελέχη εταιρειών που είναι εκθέτες ή χορηγοί κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή έγγραφα που αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη ιδιότητά σας (πχ σε περιπτώσεις συμμετοχής φοιτητών με έκπτωση θα σας ζητηθεί η αποστολή της φοιτητικής σας ταυτότητας με e-mail). Νομική βάση για την συλλογή των στοιχείων αυτών είναι η εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτουμε μαζί σας για την παροχή προνομιακής συμμετοχής στο event μας.  Η επαγγελματική σας ιδιότητα και η εταιρεία στην οποία εργάζεστε είναι απαραίτητη προκειμένου να σας διευκολύνει να συμμετάσχετε σε ενέργειες networking που παρέχονται μέσω του event, όπως για παράδειγμα αποστολή αιτήματος «σύνδεσης» με άλλους συμμετέχοντες στο event για ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση θέσης εργασίας από συμμετέχοντες ή εκθέτες που επιθυμούν να σας προσλάβουν κλπ.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που μας ζητάτε.

Όταν εγγράφεστε σε μία εκδήλωση/έκθεση που διοργανώνεται από την ETHOS MEDIA SA μέσω της LiveOn μέσω του λογαριασμού σας Google, LinkedIn ή  Facebook

Σε ορισμένες εκδηλώσεις μας είναι δυνατόν να εγγραφείτε μέσω του λογαριασμού που διατηρείτε στην Google, το LinkedIn, ή το Facebook. Στην περίπτωση αυτή, χορηγείτε μία εξουσιοδότηση προς τον πάροχο του λογαριασμού σας να μας επιτρέψει να συλλέξουμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (όπως ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο χρήστη, e-mail και εικόνα). Η ταυτοποίησή σας και η είσοδός σας στο event στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται μέσω του λογαριασμού του παρόχου σας και με χρήση των διαπιστευτηρίων που διατηρείτε σε αυτόν.

Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να σας αναγνωρίζουμε και να επιτρέπουμε την είσοδό σας στο event και στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε αυτό (πχ ομιλίες, συνέδρια, εικονικά περίπτερα εκθετών, κλπ) (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών είναι η σύμβαση που συνάπτετε μαζί μας για την παροχή της υπηρεσίας της παρακολούθησης και συμμετοχής στο event)  και να συγκεντρώνουμε και να αξιολογούμε το κοινό μας ως προς το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία απασχολείται και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να επικοινωνούμε μαζί του σχετικά με άλλες εκδηλώσεις μας ή υπηρεσίες μας που μπορεί να το ενδιαφέρουν (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών των στοιχείων είναι το έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε το κοινό μας με βάση τα ενδιαφέροντα και τον τομέα ενασχόλησής του, ώστε να του προωθούμε παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα μας). Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη λήψη τέτοιων προωθητικών μηνυμάτων, αφήνοντας κενό το πεδίο που θα βρείτε στο τέλος της φόρμας εγγραφής «επιθυμώ τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων μέσω e-mail σχετικά με παρόμοιες εκδηλώσεις, υπηρεσίες ή προϊόντα της ETHOS MEDIA AE».  Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και αργότερα να εκφράσετε την εναντίωσή σας, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» (unsubscribe) που υπάρχει στο τέλος κάθε τέτοιου μηνύματος που θα λάβετε.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που μας ζητάτε.

Όταν εγγράφεστε σε μία εκδήλωση/έκθεση που διοργανώνεται από την ETHOS MEDIA SA της LiveOn μέσω φόρμας της Google (Google Form)

Σε ορισμένα events παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σας και συμμετοχής σας σε αυτά μέσω διαδικτυακής φόρμας που ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα μας ethosevents.eu (google form). Θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας, η εταιρεία στην οποία εργάζεστε, η επαγγελματική σας ιδιότητα, ο λογαριασμός ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μας μαζί σας. Εάν πραγματοποιείτε την εγγραφή για λογαριασμό κάποιας εταιρείας ή άλλου φορέα και όχι ατομικά για τον εαυτό σας, θα σας ζητηθεί επιπλέον το όνομά σας ως του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής με έκπτωση εξαιτίας κάποιας ιδιότητάς σας (πχ φοιτητικής), θα είναι απαραίτητη η αποστολή της επιπλέον εγγράφων που την αποδεικνύουν (πχ φοιτητικής σας ταυτότητας ή πάσο) με email στο registration@ethosmedia.eu.

Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να σας αναγνωρίζουμε και να επιτρέπουμε την είσοδό σας στο event και στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε αυτό (πχ ομιλίες, συνέδρια, εικονικά περίπτερα εκθετών, κλπ) (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών είναι η σύμβαση που συνάπτετε μαζί μας για την παροχή της υπηρεσίας της παρακολούθησης και συμμετοχής στο event)  και να συγκεντρώνουμε και να αξιολογούμε το κοινό μας ως προς το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία απασχολείται και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να επικοινωνούμε μαζί του σχετικά με άλλες εκδηλώσεις μας ή υπηρεσίες μας που μπορεί να το ενδιαφέρουν (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών των στοιχείων είναι το έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε το κοινό μας με βάση τα ενδιαφέροντα και τον τομέα ενασχόλησής του, ώστε να του προωθούμε παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα μας). Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη λήψη τέτοιων προωθητικών μηνυμάτων, αφήνοντας κενό το πεδίο που θα βρείτε στο τέλος της φόρμας εγγραφής «επιθυμώ τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων μέσω e-mail σχετικά με παρόμοιες εκδηλώσεις, υπηρεσίες ή προϊόντα της ETHOS MEDIA AE».  Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και αργότερα να εκφράσετε την εναντίωσή σας, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» (unsubscribe) που υπάρχει στο τέλος κάθε τέτοιου μηνύματος που θα λάβετε.

Επιπλέον, η ιδιότητά σας και η εταιρεία στην οποία εργάζεστε μας είναι απαραίτητη προκειμένου να σας αποδώσουμε τυχόν προβλεπόμενα προνόμια συμμετοχής στο event (πχ δωρεάν συμμετοχή ή έκπτωση στο ποσό συμμετοχής σε συγκεκριμένους επαγγελματίες ή σε στελέχη εταιρειών που είναι εκθέτες ή χορηγοί κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή έγγραφα που αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη ιδιότητά σας (πχ σε περιπτώσεις συμμετοχής φοιτητών με έκπτωση θα σας ζητηθεί η αποστολή της φοιτητικής σας ταυτότητας με e-mail).

Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που μας ζητάτε.

Όταν συμμετέχετε ως ομιλητής σε μία εκδήλωση που διοργανώνεται από την ETHOS MEDIA SA μέσω της LiveOn

Εάν συμμετέχετε ως ομιλητής σε μία εκδήλωση που διεξάγεται μέσω της LiveOn, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητα και τον τίτλο σας, την εταιρεία που εκπροσωπείτε, τη φωτογραφία σας και προαιρετικά το βιογραφικό σας. Επίσης, προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε στα στοιχεία που μας αποστέλλετε τους υπερσυνδέσμους των λογαριασμών σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram κλπ).

Τα στοιχεία σας αυτά δημοσιεύονται τόσο στο event εντός της LiveOn και είναι προσβάσιμα ακόμη και από μη συμμετέχοντες σε αυτό, όσο και στην ιστοσελίδα της ETHOS MEDIA AE ethosevents.eu, όπου προβάλλονται οι εκδηλώσεις της ETHOS MEDIA, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Επιπλέον, εφόσον είστε ομιλητής σε μια δημόσια εκδήλωση όπως είναι τα events μας, ισχύουν και για εσάς τα όσα περιγράφονται παρακάτω σχετικά με τη συμπερίληψή σας σε οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης.

Νομική βάση για τη συλλογή και δημοσίευση όσων στοιχείων σας  είναι υποχρεωτικά κατά τα ανωτέρω, είναι η σύμβαση μεταξύ μας για τη συμμετοχή σας ως ομιλητή στο event. Για τα στοιχεία σας που είναι προαιρετικά, νομική βάση είναι η συγκατάθεση που μας δίνετε για την δημοσίευσή τους, σύμφωνα με την επιθυμία σας. Τη συγκατάθεσή σας αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, αποστέλλοντας μήνυμα στο dpo@ethosmedia.eu. Η αποδοχή του αιτήματός σας θα συνεπάγεται τη διαγραφή των μη υποχρεωτικών αυτών στοιχείων σας από τη δημοσίευση. Τα υπόλοιπα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά, είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που συμφωνήθηκε μεταξύ μας.

Όταν μεταφορτώνετε το βιογραφικό σας, την φωτογραφία σας ή προσθέτετε link σε προφίλ σας στα social media  στο λογαριασμό χρήστη που δημιουργήσατε σε  μία εκδήλωση/έκθεση που διοργανώνεται από την ETHOS MEDIA SA

Όταν εγγραφείτε σε ένα event σας, εφόσον το επιθυμείτε, σας παρέχεται η δυνατότητα, μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού χρήστη σας, να μεταφορτώσετε το βιογραφικό σας και μια φωτογραφία σας που θα εμφανίζεται στο avatar σας ως χρήστη. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε στα στοιχεία του λογαριασμού σας υπερσύνδεσμο με το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομική βάση για την χρήση των στοιχείων σας αυτών είναι η δική σας συγκατάθεση, την οποία χορηγείτε μεταφορτώνοντάς τα και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) αφαιρώντας τα, για όσο χρονικό διάστημα το event εξακολουθεί να υπάρχει στους servers της LiveOn.  Τα στοιχεία σας είναι εξ ορισμού ορατά μόνο σε όσους συμμετέχοντες στο event προσθέσετε στο δίκτυό σας (networking), έχετε όμως τη δυνατότητα να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή, ώστε να είναι ορατά και στους λοιπούς χρήστες που έχουν εγγραφεί στο event. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία σας έχουν τη δυνατότητα να τα αντιγράψουν , να τα εξάγουν και να τα αποθηκεύσουν σε δικό τους αρχείο. Για τέτοιου είδους ενέργειες  των χρηστών, η LiveOn δεν φέρει καμία ευθύνη και δηλώνει εκ των προτέρων ότι αυτές είναι επιτρεπτές , σύμφωνα με το Νόμο, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του ατόμου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα αφορούν.

Οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνεται απεικόνισή σας

Σε περίπτωση που είστε ομιλητής σε ένα event ή παρεμβαίνετε μέσω ερωτήματος σε ομιλία συνεδρίου ή συμμετέχετε σε ένα event που μεταδίδεται μέσω της LiveOn, ενδέχεται να απεικονίζεστε στο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο ή εικόνες) του event. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι ορατό είτε σε πραγματικό χρόνο (την ώρα της ζωντανής μετάδοσης του event), είτε και σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύονται στη συνέχεια στο πλαίσιο του event εντός της LiveOn (video on demand), στο υλικό απολογισμού του συνεδρίου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ethosevents.eu και αποστέλλεται και στους συμμετέχοντες, αλλά και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπα ή ψηφιακά), που μπορεί να καλύπτουν το event ή να αναδημοσιεύουν στοιχεία του. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι τα events είναι δημόσιες εκδηλώσεις και εάν δεν επιθυμείτε να περιληφθείτε σε τέτοιο υλικό θα πρέπει να μη δηλώσετε συμμετοχή. Νομική βάση της συλλογής και μετάδοσης των στοιχείων σας αυτών είναι η εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας για την συμμετοχή σας στο event, το οποίο εκ της φύσης του ως δημόσιας εκδήλωσης συνεπάγεται τις ανωτέρω χρήσεις τους. Νομική βάση της αποθήκευσης και περαιτέρω δημοσίευσης των στοιχείων σας αυτών είναι το έννομο συμφέρον μας να προβάλλουμε τις δημόσιες διοργανώσεις μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε εκ των προτέρων σε αυτές, μη δηλώνοντας συμμετοχή, καθώς εκ των υστέρων είναι πρακτικά ανέφικτο να απομονωθούν και να διαγραφούν τα στοιχεία σας από το οπτικοακουστικό υλικό.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή βιντεοκλήσεων εντός της LiveOn στο πλαίσιο ενός event

Στους συμμετέχοντες στα events που διεξάγονται μέσω της LiveOn παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων μεταξύ τους (chat) ή και με εκπροσώπους εκθετών σε εικονικές εκθέσεις, συνέδρους ή και με ομιλητές.  Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα βιντεοκλήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων ή αυτών και των εκπροσώπων των εκθετών/συνέδρων/ομιλητών. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να παρέχεται κατά περίπτωση είτε αφού προηγουμένως οι χρήστες αποδεχθούν ο ένας τον άλλο στο δίκτυό τους , είτε και χωρίς προηγούμενη αποδοχή. Η επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εκθετών είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση και με τους δύο τρόπους. Το περιεχόμενο της συνομιλίας σας, γραπτής ή προφορικής, είναι προσβάσιμο μόνο από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία. Λάβετε υπόψη σας όμως ότι αυτοί ενδέχεται να την αποθηκεύσουν (πχ με screenshot) ή να την καταγράψουν με άλλο εξωτερικό μέσο (πχ με βίντεο ή ηχογράφηση μέσω κινητού) χωρίς η LiveOn να εμπλέκεται σε αυτήν την ενέργεια.

Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα μεταδεδομένα των συνομιλιών (ποιος χρήστης συνομίλησε με ποιον, για πόση ώρα κλπ) έχουν μόνο συγκεκριμένοι αρμόδιοι τεχνικοί της Ethos Media AE, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της LiveOn και τεχνικούς ελέγχους. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβασή μας με τους χρήστες , στις υποχρεώσεις της οποίας συγκαταλέγεται η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η εξάλειψη τεχνικών προβλημάτων. Οι τεχνικοί μας  έχουν δεσμευτεί  εγγράφως και σύμφωνα με το Νόμο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώστε, ότι στις συγκεκριμένες ενέργειες (γραπτή συνομιλία ή βιντεοκλήση) η Ethos Media AE ενεργεί παρέχοντας το μέσο για τη συνομιλία, δηλαδή  ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του προσώπου που εκκινεί τη συνομιλία, ο οποίος έχει το ρόλο του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Όταν συμμετέχετε σε μια βιντεοκλήση στην οποία σας προσκαλούν συμμετέχοντες ενός event στο οποίο δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή

Κάθε χρήστης που πραγματοποιεί βιντεοκλήση μέσω της LiveOn με άλλο συμμετέχοντα στο event, έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει σε αυτήν τρίτο πρόσωπο-μη συμμετέχον στο event. Στην περίπτωση αυτή ο καλών συμπληρώνει το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τρίτου, στον οποίο αποστέλλεται αυτοματοποιημένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που περιέχει τον υπερσύνδεσμο συμμετοχής στη βιντεοκλήση. Για τη συμμετοχή του τρίτου στη βιντεοκλήση δεν απαιτείται εγγραφή του στο event. Εφόσον κληθείτε να συμμετάσχετε κατά τον προαναφερθέντα τρόπο σε μια τέτοια συνομιλία, η LiveOn θα αποθηκεύσει και θα χρησιμοποιήσει μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ώστε να σας αποστείλει την πρόσκληση και να συνδεθείτε. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα μεταδεδομένα των συνομιλιών (ποιος χρήστης συνομίλησε με ποιον, για πόση ώρα κλπ) έχουν μόνο συγκεκριμένοι αρμόδιοι τεχνικοί της Ethos Media AE για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της LiveOn και τεχνικούς ελέγχους. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβασή μας με τους χρήστες , στις υποχρεώσεις της οποίας συγκαταλέγεται η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η εξάλειψη τεχνικών προβλημάτων. Οι τεχνικοί μας  έχουν δεσμευτεί  εγγράφως και σύμφωνα με το Νόμο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.  Ωστόσο σημειώστε, ότι στην συγκεκριμένη ενέργεια (πρόσκληση και πραγματοποίηση κλήσης) η Ethos Media AE ενεργεί παρέχοντας το μέσο για τη συνομιλία, δηλαδή ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του προσώπου που αποστέλλει την πρόσκληση , ο οποίος έχει το ρόλο του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Όταν δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επικοινωνία χορηγών και συνεργατών των εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχετε μέσω της LiveOn

Στο πλαίσιο της με οποιονδήποτε τρόπο εγγραφής σας σε κάποια από τις εκδηλώσεις της LiveOn, μπορείτε να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιηθούν στοιχεία σας (συγκεκριμένα η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας) από χορηγούς και συνεργάτες της εκδήλωσης, προκειμένου να σας αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που θα βρείτε σε υπερσύνδεσμο στο σχετικό πεδίο της φόρμας εγγραφής σας. Στην περίπτωση αυτή, η Ethos Media θα διαβιβάσει τα στοιχεία σας αυτά στους χορηγούς/συνεργάτες για τους οποίους παρείχατε τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, είτε με αποστολή σχετικού σας αιτήματος στο dpo@ethosmedia.eu, είτε με τους τρόπους που προβλέπεται στην πολιτική κάθε χορηγού/συνεργάτη προς τον οποίο παρείχατε τη συγκατάθεσή σας.

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας, ούτε δημιουργούμε προφίλ για σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από την ETHOS MEDIA Α.Ε. τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει:

Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι  
Β) είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας  
Γ) είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας.

Θα τα παραλάβετε  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων. Διαγραφή προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της σύμβασης ή αδυναμία εκτέλεσής της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το έννομο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

Αυτό ισχύει προκειμένου για τα στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, και στην πλατφόρμα μας, καθώς και όταν στο πλαίσιο εγγραφής σας σε ένα event της LiveOn δεν επιθυμείτε να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών του newsletter μας για παρόμοιες εκδηλώσεις/υπηρεσίες ή προϊόντα μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεση που μας δώσατε, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλείτε ελεύθερα, οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, και χωρίς να υποστείτε οποιαδήποτε συνέπεια σε άλλες υπηρεσίες που σας παρέχουμε για άλλους λόγους (πχ βάσει σύμβασης που υπάρχει μεταξύ μας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε δωρεάν, με email στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει η ETHOS MEDIA S.A. και στο dpo@ethosmedia.eu. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr).

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει η ETHOS MEDIA AE, στο dpo@ethosmedia.eu.

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα.

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό που συλλέχθηκαν, κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις χρήσης τους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται στο πλαίσιο ενός event διατηρούνται στους διακομιστές της LiveOn για όσο καιρό εξακολουθεί να υπάρχει το event (συνήθως έως 5 έτη).

Τα δεδομένα επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή σας, εφόσον δεν δηλώσατε την εναντίωσή σας στη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέες εκδηλώσεις, υπηρεσίες και προϊόντα μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, θα διατηρηθούν για όσο καιρό δεν εκφράζετε την εναντίωσή σας, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» (unsubscribe) που υπάρχει στο τέλος κάθε τέτοιου μηνύματος που θα λάβετε.

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της ETHOS MEDIA Α.Ε., όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ενδέχεται στα δεδομένα σας να δώσουμε κατά περίπτωση πρόσβαση σε συνεργάτες μας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μας (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης , εταιρίες αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρείες παροχής υπηρεσιών livestreaming, πάροχοι υπηρεσιών όπως το Zoom, για την προβολή εκδηλώσεων ή τη διεξαγωγή συνομιλιών μέσω αυτού ενσωματωμένων στη LiveOn, το Viber για την αποστολή μηνυμάτων στους εγγεγραμμένους στα events με υπερσυνδέσμους για την είσοδό τους ή υπενθυμίσεις έναρξής τους κλπ) εφόσον οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μας και την εξυπηρέτηση σας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι μας με σύμβαση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να μην α αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε άλλον.
 • Πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα σας, κατά τις διακρίσεις που αναφέρθηκαν για το κάθε είδος επεξεργασίας, έχουν όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο event που εγγραφήκατε και διατηρούν λογαριασμό χρήστη, για όσο καιρό φιλοξενείται το event στους servers της LiveOn (συνήθως έως 5 έτη).
 • Εάν είσαστε ομιλητής σε κάποιο event, το ονοματεπώνυμό σας, η φωτογραφία σας και ο τίτλος/ιδιότητά σας δημοσιεύονται τόσο στο event εντός της LiveOn, με πρόσβαση από οποιονδήποτε (και μη εγγεγραμμένο χρήστη), όσο και στην ιστοσελίδα της ETHOS MEDIA GROUP AE ethosevents.eu.
 • Εφόσον παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά την με οποιονδήποτε τρόπο εγγραφή σας στα events μας, θα διαβιβάσουμε στους χορηγούς/συνεργάτες της συγκεκριμένης εκδήλωσης το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προκειμέν
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Συμμετοχής
Προσβασιμότητα

Αλλαγή γραμματοσειράς

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Μαρκάρισμα Συνδέσμων

Αφαίρεση και Επαναφορά Στυλ σελίδας

Αντίθεση Κειμένου

Red:

Green:

Blue:

Αντίθεση Παρασκηνίου

Red:

Green:

Blue: