Ομιλητές

Μαρίνος Γιαννόπουλος @Enterprise Greece
Κος Μαρίνος Γιαννόπουλος
∆ιευθύνων Σύμβουλος @ Enterprise Greece
Γεώργιος Δογορίτης
Α.Ε. Κος Γεώργιος Δογορίτης
Πρέσβης της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη
Εμμανουήλ Μαρκιανός @Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη
Κος Εμμανουήλ Μαρκιανός
Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ @ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη
Στέλιος Ραλλίδης @DEMO Pharmaceuticals S.A.
Κος Στέλιος Ραλλίδης
International Sales Manager @ DEMO Pharmaceuticals S.A.
∆ημήτρης Μπέλμπας @Seafin Pte Ltd
Κος ∆ημήτρης Μπέλμπας
∆ιευθύνων Σύμβουλος @ Seafin Pte Ltd
Ζαχαρίας Τίγκας @Aegis Technologies
Κος Ζαχαρίας Τίγκας
Πρόεδρος ∆.Σ. @ Aegis Technologies
Seck Yee Kwang @BMSIPO (Biomedical Sciences Industry Partnership Office)
Κος Seck Yee Kwang
Director @ BMSIPO (Biomedical Sciences Industry Partnership Office)
Ιωάννης Ρέτσας @Enterprise Greece
Κος Ιωάννης Ρέτσας
COORDINATOR, General Director of Strategic Trade Development @ Enterprise Greece
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Συμμετοχής
Προσβασιμότητα

Αλλαγή γραμματοσειράς

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Μαρκάρισμα Συνδέσμων

Αφαίρεση και Επαναφορά Στυλ σελίδας

Αντίθεση Κειμένου

Red:

Green:

Blue:

Αντίθεση Παρασκηνίου

Red:

Green:

Blue: